||||UPIS U PRVI RAZRED ŠKOLSKA 2016/17. PROMOTIVNI FILMplakat

Број: 520
Датум: 12.04.2016. године

На основу чл. 55, 57. и 60. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Техничка школа  „23. Мај“ Панчево, Браће Јовановић 89, Панчево (у даљем тексту: Наручилац) упућује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ЈНВВ 01/16

„Адаптација и санација школског спортског игралишта
и радови на постављању теретане на отвореном“

Назив Наручиоца: Техничка школа  „23. Мај“ Панчево

Адреса Наручиоца: Браће Јовановић 89, Панчево
 

 

OGLASNA

matura

matura


1

1

projekti


 
strucno

strucno usav

LINKOVI

kreativna skola

Pancevo
smena
eko kutak
CITAT NEDELJE

Čuvajte svoje strahove u sebi, a hrabrost delite sa drugima.

(Robert Luis Stivenson)


prikaz knjige

Letopis
 
 
 
 
 
 
   
 
Last update: 04.05.2016.
 
Copyright & Design D.Radević - All rights reserved.