||||


avatar


#БудиОдговоран
Gradska većnica posetila Tehničku školu „23 maj“
poseta
Preuzeto sa RTV Pančevo

Mr Tatjana Božić, članica Gradskog veća grada Pančeva, zadužena za obrazovanje, posetila je Tehničku školu „23. maj” povodom radova koji su urađeni i razgovarala sa direktorkom škole Jasnom Milićev, kako bi Grad sagledao potrebe škola i u skladu sa tim da se planiraju sredstva za narednu budžetsku godinu.
Tehnička škola „23. maj” Pančevo broji oko 900 učenika. Škola obrazuje mladi kadar u četiri područja rada: građevinske struke, prehrambene struke, uslužne delatnosti i u oblasti hemije, nemetala i grafičarstva.
U cilju postizanja energetske efikasnosti nabavljena su kompletno novo led-osvetljenje panelima i led-sijalicama. Popravljena je vodovodna instalacija u dve laboratorije i betonska ograda škole. Za potrebe nastave fizičkog vaspitanja nabavljene su nove lopte i oprema za nastavnike fizičkog vaspitanja, dok je učionica za frizere dobila na poklon još jednu šamponjeru, kao i drugi sitan inventar, koji su obezbedile profesorke frizeri i direktor škole. Nabavljen je materijal za zamenu frontova ormarića u hodniku ka zbornici i u zbornici škole. Obnavljanjem ugovora sa internet-provajderom nabavljeni su novi tablet-računari za potrebe nastavnika u redovnoj nastavi.
Kontinuirano se radi na unapređenju prostorno-tehničkih uslova za rad, pa se i sada tokom letnjih meseci obavljaju radovi na opravci dotrajalih prozora, vrata i unutrašnjih instalacija.
Pored sredstava koji mesečno dobija iz budžeta Grada, Tehnička škola „23. maj” nastojaće da aplicira i na konkursima.
Ostaje da se reši prokišnjavanje krova na delu zgrade iznad fiskulturne sale zbog čega je ugrožen parket u istoj, ali i sprave koje se nalaze u samoj sali i spravarnici pored, kao i rešavanje polica, odnosno ormara za skladištenje opasnog hemijskog materijala.

  

 

m

matura

znak

otvorena vrata

1

1

projekti

strucno
dopunska
strucno

dok

OGLASNA


ZRNCE MUDROSTI

Svaku istinu ne možemo kazati, neku zbog samih sebe, neku zbog drugoga.

(Gracian)


karijerno
Letopis
etvitting

 
 
   
 

Last update : 31.07.2021.

 
Copyright & Design D.Radević - All rights reserved.