KATALOG UDŽBENIKA OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI

KATALOG UDŽBENIKA STRUČNIH PREDMETA
Novi Pravilnik o stručnom usavršavanju i sticanju zvanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika
PRAVILNIK o standardima kvaliteta rada ustanove
kriza
Priručnik psihološke krizne intervencijeu obrazovno - vaspitnim ustanovama
Obrazac za posmatranje i vrednovanje školskog časa
NASILJE
Primena Posebnog Protokola za zaštitu učenika od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja
DEŽURSTVO PROFESORA
staresina
KUTAK ZA ODELJENJSKE STAREŠINE
RASPORED ČASOVA ZA NASTAVNIKE
SATNICA ZA ŠKOLSKU 2014/15. GODINU
STRUČNO USAVRŠAVANJE - SEMINARI

Copyright & Design D.Radević - All rights reserved.