MATURSKI I ZAVRŠNI ISPIT školska 2020/21.

Područje rada: HEMIJA, NEMETALI I GRAFIČARSTVO
TEHNIČAR ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
TEHNIČAR ZA INDUSTRIJSKU FARMACEUTSKU TEHNOLOGIJU
TEHNIČAR ZA RECIKLAŽU
TEHNIČAR PRIPREME GRAFIČKE PROIZVODNJE
Područje rada: POLJOPRIVREDA, PROIZVODNJA I PRERADA HRANE
pt
PREHRAMBENI TEHNIČAR
pekar
PEKAR - MESAR
Područje rada: GEODEZIJA I GRAĐEVINARSTVO
AT
ARHITEKTONSKI TEHNIČAR
AT
GEODETSKI TEHNIČAR - GEOMETAR
Područje rada: DELATNOST LIČNIH USLUGA
AT
MUŠKI FRIZER
AT
ŽENSKI FRIZER

 Copyright &- Design D.Radević - All rights reserved.